Självfallet är det svårt att komma i kontakt med oss lämlar. Men för att nå våra mänskliga representanter, skicka ett mail till info@lemmelkaffe.com