FACEBOOK: @intesovabarakaffe
 

SKYPE: Lemmelkaffe INTE SOVA

RÖKSIGNAL: Vi föredrar rönn eller björk. Sälg brinner dåligt.